Bibliografia
  • Wojciech Bonowicz, Patron z dolnego kościoła, Tygodnik Powszechny, 14.11.2006.
  • Wojciech Bonowicz, Pierwsza lekcja kapitalizmu, Tygodnik Powszechny, 27.02.2007.
  •  Dlaczego legendarny ksiądz przeszkadza policjantowi z Krakowa? Portal Niezależna.pl, 18.07.2013 r.
  • Encyklopedia Solidarności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl.
  • Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ksiądz Kazimierz Jancarz – kapelan Solidarności, Nasz Dziennik, numer 275 (2685) 25-26 listopada 2006 r.
  • Łukasz Kaźmierczak, Wolna republika Jancarza, Przewodnik Katolicki, 2012.
  •  Ksiądz Kazimierz, album pod redakcją Piotra Warischa, Wydawnictwo FRODO Studio, Kraków 2014.
  • Beata Maleszak, Działalność społeczno-religijna ks. Kazimierza Jancarza w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy w latach 1989-1993, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Józefa Wołczańskiego, prof. UPJP II, Kraków 2013.
  • Marta Paluch, Ksiądz Jancarz – legenda Nowej Huty wciąż żywa, Polska Gazeta Krakowska, 26.03.2008.
  • Andrzej Zwoliński, Jancarz Kazimierz, ksiądz, duszpasterz ludzi pracy, działacz społeczny, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, t. IX, kol. 957.